Czy II Wojna Światowa kryje jeszcze sekrety?


25 sierpnia 2020 Agnieszka 0 Comment , ,

Chociaż upłynęło już ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej wciąż w literaturze i wśród wielu ludzi istnieje wiele niedomówień, tajemnic czy przekłamań, które pewne wydarzenia przedstawiają odmiennie od ich rzeczywistego charakteru. Przykładami mogą być np. pozostałości po wielkim projekcie „Riese” na Dolnym Śląsku czy plan Fall Weiss (o którym mówi książka “Fall Weiss. Najazd na Polskę 1939” autorstwa Roberta Forczyka).

Czym był plan Fall Weiss?

Fall Weiss, czyli Wariant biały to kryptonim planu opracowanego przez sztab niemieckiej armii w 1939 roku. Według powszechnej opinii plan został opracowany z zamiarem prowadzenia działań wojennych bez aktu wypowiedzenia wojny oraz zgodnie z zasadą doktryny Blitzkriegu (czyli wojny błyskawicznej). Plan ten zakładał uderzenie na Polskę z trzech kierunków:

  • wzdłuż zachodniej granicy Polski;
  • z terenu Prus Wschodnich i Pomorza oraz
  • z terenu zależnej od Niemiec Słowacji.

Fall Weiss został zrealizowany o godzinie 4:45 1 września 1939 roku, stając się pierwszą operacją II wojny światowej. Jednakże nawet wokół tak znanej operacji narosło przez ten czas sporo mitów i niedomówień, z którymi postanowił rozprawić się Robert Forczyk, który przez 18 lat odbywał służbę w siłach lądowych USA jako czołgista i oficer zwiadu oraz zdobył doktorat w temacie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego.

Co powinno zostać wyjaśnione w przebiegu planu Fall Weiss?

Autor książki “Fall Weiss. Najazd na Polskę 1939” (https://www.taniaksiazka.pl/fall-weiss-najazd-na-polske-1939-robert-forczyk-p-1392045.html) skupił się na takich zagadnieniach jak:

  • wykorzystanie przez Wehrmacht czołgów i bombowców nurkujących;
  • rozwój polskiej doktryny militarnej,
  • działania wywiadu, ale także
  • polskie błędy militarne czy polityczne, a nawet gospodarcze
  • czynniki sprzyjające wrześniowej klęsce.

Według autora Wojsko Polskie było dobrze wyposażone oraz uzbrojone i walczyło odważnie, więc próbuje wytłumaczyć jak mogło ponieść klęskę. Na pewno istotnym elementem tych walk były oddziały nieustępliwych, choć nielicznych żołnierzy znających swój fach. To właśnie żołnierze w owym czasie dźwigali sporą część prowadzenia wojny. Na kartach swojego dzieła dokonuje podsumowania polskiej kampanii 1939 z różnych perspektyw, uwzględniając nawet sowiecką inwazję. Pisarz jest uznanym autorytetem w zakresie historii militarnej, II wojny światowej czy broni pancernej. W swoich książkach łączy doświadczenie wojskowe z wiedzą historyka. W książce “Fall Weiss. Najazd na Polskę 1939” ukazuje jak wyglądała walka przeważającej liczebnie armii niemieckiej z wyraźnie mniejszymi siłami polskimi.

Książka KamranAydinov - pl.freepik.com